Coaching bij burn-out

Als je kampt met burn-out klachten of een medewerker dreigt uit te vallen dan wil je natuurlijk erger voorkomen. En zo goed- en snel mogelijk geholpen worden. Maar wat is goede hulp? Welke begeleiding is effectief? En wat zijn de wettelijke kaders? De werkwijze van POWR-mensenwerk  past bij de STECR Werkwijzer.

STECR Werkwijzer
STECR (Stichting Expertisecentrum en Re-integratie) probeert op bovenstaande vragen antwoorden te geven middels Werkwijzers. Behalve inhoudelijk adviezen, bieden ze ook een juridisch kader. De STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast. Bij de coaching/begeleiding van burn-out klachten werkt POWR-mensenwerk met de Werkwijzer ‘Burn-out en Bevlogenheid’.

Het goede gesprek
De STECR-richtlijn biedt overtuigende onderbouwing voor de inzet van de coach van POWR-mensenwerk.

Het ‘STECR-Vliegwiel model’ vormt een centraal onderdeel in de Werkwijzer. De kern van dit model is het goede gesprek tussen de werkgever en de werkende. Onder werkgever wordt de leidinggevende of een vertegenwoordiger van de werkgever (bijvoorbeeld personeelsfunctionaris, bedrijfsarts of coach) bedoeld. Een goed gesprek vraagt om specifieke gespreksvaardigheden, maar bovenal oprechte aandacht en tijd. Een bedrijfsarts heeft veelal beperkt tijd beschikbaar. Ook verloopt de communicatie tussen leidinggevende/ werkgever niet altijd voldoende soepel. In dit soort situaties is de inzet van een coach van POWR Mensenwerk bij uitstek geschikt om het goede gesprek op gang te brengen, en daarmee de zelfregie van de cliënt te vergroten. Hiermee wordt verzuim voorkomen of verminderd.

Interventie bij preventie en re-integratie
Het goede gesprek kan vanuit het perspectief ‘preventie’ dan wel ‘ziekteverzuim’ worden gevoerd.
In de gesprekken met de coach komen zowel persoonlijke als werkgebonden factoren aan bod.

Wij zetten negatieve aspecten en de ervaren lasten om in concrete, realistische doelen en actiepunten. Waar nodig vindt intensieve samenwerking met bedrijfsarts, psycholoog of andere therapeuten plaats. 

Wij werken aan het terugkrijgen van een gezond werkvermogen en een goede balans. Factoren die meegenomen worden zijn gezondheid, normen en waarden, competenties en werk.

Geen vergoeding zorgverzekeraar
De Werkwijzer besteed, terecht, aandacht aan bewust foutief labelen. De diagnose ‘burn-out’ wordt als ziekte/syndroom in de reguliere gezondheidszorg zowel in het preventieve als in het curatieve traject niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dit leidt er toe dat veel zorgverleners een andere diagnose stellen, die wel onder de vergoeding van de Zorgverzekeringswet vallen. De meest gebruikte DSM-diagnoses zijn ongedifferentieerde somatoforme stoornissen, een depressie en een angststoornis.

Voordelen inzet POWR-mensenwerk

  • Geen onnodig tijdverlies
    In een ideale situatie is de huisarts of bedrijfsarts degene die bepaalt of het zinvol is om een coach od psycholoog in te schakelen. Zeker als het lang duurt alvorens er een bedrijfsarts gezien kan worden, gaat onnodig kostbare tijd verloren. De samenwerking tussen bedrijfsarts, huisarts en psycholoog is geregeld in de LESA-richtlijn ‘Overspanning en burn-out’. Deze schrijft voor dat de continuïteit van zorg voor de patiënt gewaarborgd dient met een wachttijd maximaal twee weken bij verwijzing. Een interventie door de coach van POWR-Mensenwerk kan direct worden ingezet, zonder toestemming vooraf van bedrijfs- of huisarts. Een intakegesprek vind plaats binnen een week na aanmelding
  • Bewezen kwaliteit
    De coach van POWR Mensenwerk heeft ruime ervaring met het begeleiding van cliënten met burn-out klachten. Door oprechte aandacht, scherpe analyse en pragmatische aanpak, worden er goede resultaten behaald. In de Werkwijzer, de preventie en re-integratie ligt de focus op het versterken van de positieve aspecten van werk

Meer weten?
Wil je meer weten over onze burn-out begeleiding? We helpen je met al je vragen. Je kunt ons bellen op 0314-381382 of mailen via info@powr-mensenwerk.nl.

Print Friendly, PDF & Email
Deel deze inhoud...
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook