Ontwikkeltraject met SLIM-Subsidie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Dit gebeurt in de vorm van een subsidieregeling genaamd ‘SLIM’ (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB). De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor ontwikkeling van het bedrijf. Klik hier om naar de website van het ministerie te gaan voor meer informatie.

Ontwikkeltraject
POWR-mensenwerk biedt een ontwikkeltraject aan dat aansluit op de richtlijnen van de SLIM-subsidie. Het ontwikkeltraject bestaat uit 2 onderdelen; een ontwikkeladvies en een loopbaangesprekken. Het traject ziet er als volgt uit:

  • bij aanvang (in de eerste 2 maanden) heb je 3 gesprekken met de benodigde testen. De testresultaten worden je gepresenteerd en met je besproken
  • je stelt hierna samen met je loopbaanadviseur een ontwikkelplan op voor het komende jaar (of de komende jaren)
  • na 6 maanden is er een vervolggesprek om je stappen te evalueren
  • na 12 maanden is er een eindgesprek en een afronding met een eindrapportage

Ontwikkeladvies
Het ontwikkeladvies biedt je de mogelijkheid om met een professionele loopbaanadviseur te reflecteren op je loopbaan en na te denken over de toekomst met als doel regie te nemen en een plan voor de toekomst te maken. Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies. Dit zal resulteren in een concreet ontwikkelplan met acties die de je op korte en langere termijn kan ondernemen om je loopbaanperspectief te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over het ontwikkeladvies.

Loopbaangesprekken
Hoewel de loopbaangesprekken een hele diverse inhoud kennen, hebben ze een aantal belangrijke overeenkomsten. Centraal uitgangspunt is maatwerk, geen mens is gelijk, geen loopbaanvraag is daarom hetzelfde. Ons maatwerk start met een gedegen analyse. Op basis hiervan wordt een voorstel gemaakt waarin heldere doelen worden geformuleerd. De medewerker wordt gecoacht en gaat concreet aan de slag om de doelen te bereiken.  Klik hier voor meer informatie over loopbaangesprekken.

Beroepskeuze advies en sollicitatietraining
Bij zowel een ontwikkeladvies als loopbaangesprekken kunnen beroepskeuze advies en sollicitatietraining aan de orde komen:

Kosten
De kosten zijn € 1.000,- waarvan 80% vergoed wordt door de SLIM-subsidie (60% voor de bedrijven die groter zijn dan ca. 50 werknemers).

Aanvraag
Vanaf 1 september kunt u een subsidieaanvraag doen.
Voor u een aanvraag indient moet u zich registreren als aanvrager. Dat kan vanaf 2 weken voor de opening van het tijdvak. (De opening van het tijdvak staat gepland op1 september 2020 vanaf 09.00 uur. De sluiting is op 30 september 2020, 17.00 uur). Hiervoor gaat u naar het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Klik hier voor meer informatie.
POWR-mensenwerk kan ondersteuning bieden bij de subsidieaanvraag.

Meer weten?
Heeft u een vraag over een van onze diensten? Of over iets anders met betrekking tot werk of carrière? Wij helpen u met al uw vragen. Neem gerust contact met ons op. We zijn te bereiken op 0314 381 382 of via info@powr-mensenwerk.nl.

Print Friendly, PDF & Email
Deel deze inhoud...
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook